Czytaj i Pisz! Ogłoszenie wyników konkursu

Sala audytoryjna Zespołu Szkół Plastycznych,
ul. K. Pułaskiego 15


godz. 16:30 - 17:00
21
października
Konkurs na recenzję dowolnej książki napisanej w XXI wieku skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, jako tej części kultury, która jest jedyną alternatywą wobec bylejakości i komercjalizacji życia proponowanego przez media. Już piąty raz spotkamy się z młodymi ludźmi, którzy nie tylko czytają książki, ale robią to bardzo uważnie i krytycznie.

Termin nadsyłania prac: 13 października 2017 r.

Zasady uczestnictwa:
1. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa, które jest jedyną alternatywą wobec bylejakości i komercjalizacji życia proponowanych przez media oraz wszechobecnego konsumpcjonizmu.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie recenzji dowolnej książki (powieści, tomu poezji, dramatu, zbioru opowiadań itd.), która powstała w XXI w.
4. Recenzja ma się składać z maksymalnie 6000 znaków (około 2 stron fontem Times New Roman 12 pkt).
5. Prace należy przysyłać w formacie .doc na adres tomasz@festiwalczytaj.pl do 13 października 2017 r.
6. Prace oceni specjalnie powołane jury konkursowe.
7. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.
8. Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany na stronie: festiwalczytaj.pl oraz przesłany uczestnikom drogą mailową.

fot. Marcin Szczygieł

WSPIERAJĄ NAS

Twórz z nami. Zostań wolontariuszem.